หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดแถลงข่าวงาน " ตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๓ "เพื่อเสริมสร้างผู้สงอายุให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พม. จัดแถลงข่าวงาน " ตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๓ "เพื่อเสริมสร้างผู้สงอายุให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม