หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 18 และการลงนามเอกสารภาคผนวก SOP

พม. จัดการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 18 และการลงนามเอกสารภาคผนวก SOP