หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุม "เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย" เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พม. จัดการประชุม "เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย" เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์