หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ต้อนรับภริยาอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

พม. ต้อนรับภริยาอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี