หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง หลักสูตร "ผู้บริหารมืออาชีพ"

พม. จัดโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง หลักสูตร "ผู้บริหารมืออาชีพ"