หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี

พม. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี