หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพฯ

พม.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพฯ