หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม “ปันฝัน ธัญบุรี โมเดล” บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญบุรี โมเดล ของคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

พม. จัดกิจกรรม “ปันฝัน ธัญบุรี โมเดล” บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญบุรี โมเดล ของคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน