หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 พร้อมยืนยันเจตจำนงของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน

รมว.พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 พร้อมยืนยันเจตจำนงของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน