หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่สถานีรถไฟบางซื่อ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว

รมว.พม. ลงพื้นที่สถานีรถไฟบางซื่อ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว