หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง" พร้อมดึงภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี สร้างต้นแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในท้องถิ่น

ปลัด พม. เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง" พร้อมดึงภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี สร้างต้นแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในท้องถิ่น