หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เปิดการสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง ปี 2559” ภายใต้กิจกรรมพลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว พร้อมปล่อย "ขบวนรถไฟสายประชารัฐ" ในการแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัว

ปลัด พม. เปิดการสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง ปี 2559” ภายใต้กิจกรรมพลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว พร้อมปล่อย "ขบวนรถไฟสายประชารัฐ" ในการแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัว