หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากครอบครัวสู่สังคม

พม. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากครอบครัวสู่สังคม