หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานงาน "สานพลังจิตอาสา คลังปัญญาผู้สูงอายุ" มุ่งดึงภูมิปัญญาผู้สูงวัยจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง

รมว.พม. เป็นประธานงาน "สานพลังจิตอาสา คลังปัญญาผู้สูงอายุ" มุ่งดึงภูมิปัญญาผู้สูงวัยจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง