หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุม แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ครั้งที่ 1/2559

รมว.พม. เป็นประธานการประชุม แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ครั้งที่ 1/2559