หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหญิงชราวัยกว่า 70 ปี ฐานะยากจน ประสบอุบัติเหตุตกบันไดขาหัก แต่ไม่มีเอกสารทางราชการใดๆ จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ ทนทุกข์ทรมานนานกว่า 2 ปี ที่ จ.ลำปาง

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหญิงชราวัยกว่า 70 ปี ฐานะยากจน ประสบอุบัติเหตุตกบันไดขาหัก แต่ไม่มีเอกสารทางราชการใดๆ จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ ทนทุกข์ทรมานนานกว่า 2 ปี ที่ จ.ลำปาง