หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือร่วม รง. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา"

พม. จับมือร่วม รง. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา"