หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จัดงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

พม. ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จัดงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558