หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559 พร้อมผุดโครงการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะปานกลาง หรือมีรายได้

พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559 พร้อมผุดโครงการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะปานกลาง หรือมีรายได้