หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงรับรอง เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายมณเฑียร บุญตัน เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติเป็นสมัยที่ 2

รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงรับรอง เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายมณเฑียร บุญตัน เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติเป็นสมัยที่ 2