หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. นำนายมณเฑียร บุญตัน เข้าพบ นรม. ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒

รมว.พม. นำนายมณเฑียร บุญตัน เข้าพบ นรม. ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒