หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พร้อมเปิดขายบ้านเคหะประชารัฐทั่วประเทศกว่า ๒๒,๐๐๐ หน่วย เริ่มวันนี้ ถึง ๑๕ ก.ค. ๕๙ หวังประชาชนได้มีบ้านที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเป็นของตนเอง

พม. พร้อมเปิดขายบ้านเคหะประชารัฐทั่วประเทศกว่า ๒๒,๐๐๐ หน่วย เริ่มวันนี้ ถึง ๑๕ ก.ค. ๕๙ หวังประชาชนได้มีบ้านที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเป็นของตนเอง