หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง พม. และ JICA พร้อมอนุมัติโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามพื้นที่ชายแดนเมียนมาและลาว

ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง พม. และ JICA พร้อมอนุมัติโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามพื้นที่ชายแดนเมียนมาและลาว