หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๖ เผยแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญประจำเดือน ก.ค. ๕๙ ทั้งการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปิดจองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๖ เผยแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญประจำเดือน ก.ค. ๕๙ ทั้งการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปิดจองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย