หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็ก “นครพนมโมเดล” เป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์เด็กทั่วประเทศ

พม. ยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็ก “นครพนมโมเดล” เป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์เด็กทั่วประเทศ