หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ ๙ ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมยินดีกับ นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนไทยที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๒

พม. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ ๙ ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมยินดีกับ นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนไทยที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๒