หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ร่วมเวทีระดมความคิดกับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อวิพากษ์การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของส่วนราชการ พร้อมเปิดตัว เปิดช่องทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ปลัด พม. ร่วมเวทีระดมความคิดกับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อวิพากษ์การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของส่วนราชการ พร้อมเปิดตัว เปิดช่องทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์