หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด.พม. เป็นประธานการแถลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้โครงการ "คุณแม่นับหนึ่ง" เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กผ่านข้อความ SMS เข้ามือถือทุกเครือข่าย แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ปลัด.พม. เป็นประธานการแถลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้โครงการ "คุณแม่นับหนึ่ง" เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กผ่านข้อความ SMS เข้ามือถือทุกเครือข่าย แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด