หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาประชาชน ณ ชุมชนพหลโยธิน ๓๒ และชุมชนวังหิน เขตจตุจักร กทม.

ปลัด พม. ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาประชาชน ณ ชุมชนพหลโยธิน ๓๒ และชุมชนวังหิน เขตจตุจักร กทม.