หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กร Fortify Rights พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ปลัด พม. ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กร Fortify Rights พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์