หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อมุ่งป้องกันปัญหาการใช้ชีวิตและรู้เท่าทันสิทธิ์สวัสดิการของหญิงไทยในต่างแดน

รมว.พม. เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อมุ่งป้องกันปัญหาการใช้ชีวิตและรู้เท่าทันสิทธิ์สวัสดิการของหญิงไทยในต่างแดน