หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร "คนพิการต้นแบบ" ให้แก่นิสิตพิการทางการเห็น แต่มุ่งมั่นเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับ ๑

รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร "คนพิการต้นแบบ" ให้แก่นิสิตพิการทางการเห็น แต่มุ่งมั่นเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับ ๑