หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิดหลัก : "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์"

พม. จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิดหลัก : "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์"