หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๕ เผยเตรียมจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" พร้อมเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ อย่างต่อเนื่อง

พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๕ เผยเตรียมจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" พร้อมเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ อย่างต่อเนื่อง