หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเวลเนสซิตี้ เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี และใช้เป็นต้นแบบในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเวลเนสซิตี้ เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี และใช้เป็นต้นแบบในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร