หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ผลักดันแก้ไขระเบียบเพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการทันที พร้อมช่วยเหลือชายชราพิการสู้ชีวิต ที่เป็นอดีตอาจารย์ ม.ชื่อดัง ที่ จ.ชัยนาท

พม. ผลักดันแก้ไขระเบียบเพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการทันที พร้อมช่วยเหลือชายชราพิการสู้ชีวิต ที่เป็นอดีตอาจารย์ ม.ชื่อดัง ที่ จ.ชัยนาท