หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการค้ามนุษย์ จัดการอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๒ (ภาษากัมพูชา) และจัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พม. เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการค้ามนุษย์ จัดการอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๒ (ภาษากัมพูชา) และจัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘