หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในการพัฒนาครอบครัวไทย

พม. จัดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในการพัฒนาครอบครัวไทย