หน้าหลัก >ข่าวสาร > รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล > ผลการดำเนินงานที่สำคัญ พม. > สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี (พ.ค. 57 - เม.ย. 59) และทิศทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระยะต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี (พ.ค. 57 - เม.ย. 59) และทิศทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระยะต่อไป

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร