หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ออกหลายมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้มีรายได้น้อย ทั้งตรึงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต่ำสุดที่ร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อเดือน ปลอดดอกเบี้ยรับจำนำนาน ๒ เดือน เฉพาะเครื่องมือทางการเกษตร และยืดเวลาตั๋วจำนำเป็น ๔ เดือน ๖๐ วัน

พม. ออกหลายมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้มีรายได้น้อย ทั้งตรึงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต่ำสุดที่ร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อเดือน ปลอดดอกเบี้ยรับจำนำนาน ๒ เดือน เฉพาะเครื่องมือทางการเกษตร และยืดเวลาตั๋วจำนำเป็น ๔ เดือน ๖๐ วัน