หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ปลัด พม. เป็นประธานปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่จังหวัดบุรีรัมย์