หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ (9th International Abilympics) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พม. จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ (9th International Abilympics) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส