หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว

พม. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว