หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๓ ชี้แจงกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนพร้อมเชิญชวนโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือไทย "น้อง Sign&Finger"

พม. จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ ๓ ชี้แจงกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนพร้อมเชิญชวนโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือไทย "น้อง Sign&Finger"