หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ "ล้านนาเกมส์" ภายใต้แนวคิด "สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน ช่วยชาติ"

พม. จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ "ล้านนาเกมส์" ภายใต้แนวคิด "สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน ช่วยชาติ"