หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง"

พม. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง"