หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

พม. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล