หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี "ล้านนาเกมส์"

พม. เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี "ล้านนาเกมส์"