หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ออท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

ปลัด พม. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ออท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น