หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เร่งกำชับหน่วยงานในพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายกระทรวงฯ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เร่งกำชับหน่วยงานในพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายกระทรวงฯ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.